logo
Людям з порушенням зору

Дослідницький та 
інноваційній простір

База даних регіональних 
дослідницьких проєктів

Проект дослідно-промислової установки знешкодження відходів промисловості органічного синтезу та нафтопереробки за технологією аерозольного нанокаталізу

Глікін М.А., Кудрявцев С.О., Глікіна І.М., Каращук О.М. , Ляскевич В.С.

Розроблений проект дослідної установки глибокого знешкодження відходів промислових підприємств шляхом їх окиснення до термодинамічно стійких нешкідливих продуктів в аерозолі наночастинок каталізатору. Продукти знешкодження надходять в атмосферу тільки у природному стані, а тепло, що отримане за реакціями, може бути використане для нагрівання теплоносію. На дослідній установці тепло утилізується тільки в кількості, достатній для забезпечення роботи установки.

Подивитись

Газифікація вугілля в розплаві шлаку

Глікін М.А., Зубцов Є.І

Технологія виключає капітало- та енергоємні стадії: розділення повітря для одержання кисню, виробництва пари та підготовки води. Це дозволяє на ~40% знизити капітальні та експлуатаційні витрати.

Подивитись

Водовугільне паливо

Чернецька-Білецька Н.Б., Остапенко В.М., Баранов І.О., Мірошникова М.В

Розроблено технологію приготування, збереження та спалювання водовугільного палива з урахуванням технологій Китаю та вітчизняних розробок.

Подивитись

Брикетування некондиційного вугілля, дрібного торфу та інших відходів – альтернатива природному газу або мазуту для побутових комунальних та промислових споживачів

Чернецька-Білецька Н.Б., Остапенко В.М., Баранов І.О., Мірошникова М.В.

В Україні основний об'єм вугілля видобувається комбайнами. Це призводить до того, що більше 35 % вугілля являє собою дрібну фракцію розмірами менше 5 мм. Найбільш поширена технологія розробки торф'яних покладів фрезеруванням приводить до того, що основна частина об'єму також складає дрібна фракція.

Побутові та промислові твердопаливні котли розраховані на ефективне спалювання палива розміром від 20 до 60 мм, вміст штибу та пилу допускається не більше 10%. Паливо меншего розміру горить неефективно, що призводить до зниження ККД до 50% і збільшення забруднення навколишньго середовища твердими відходами, пилом, шкідливіми викидами в атмосферу CO2 та NOx.

Брикетування відходів вугілля, торфу, лігніну або інших відходів дозволить забеспечити побутові та комунальні котельні якісним паливом.

Подивитись

Одностадійне виробництво водню в рідкому високотемпературному теплоносії

Глікін М.А., Тарасов В.Ю

Подивитись

Термостійкий матеріал для теплоізоляції на основі рідкого скла

Римар Т.Е.

Подивитись

Ресурсозберігаюча технологія вилучення металів з відпрацьованих каталізаторів

Суворін О.В., Ожередова М.А

Подивитись

Імпульсний метод визначення корозійно-механічних пошкод і залишкового ресурсу обладнання

Архипов О.Г., Хома М.С.

Подивитись

Поділитися: