logo
Людям з порушенням зору

Європейська інтеграція

Співробітництво з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки

Співробітництво з Європолом

Європейський поліцейський офіс (Європол) – правоохоронна інституція Європейського Союзу, до сфери повноважень якої належать боротьба транснаціональною злочинністю, торгівлею людьми, нелегальною міграцією, тероризм, незаконною торгівлею автотранспортом, розповсюдженням порнографії, виготовленням фальшивих грошей та інших платіжних засобів, відмиванням грошей, кіберзлочинами.

4 грудня 2009 р. у м. Київ під час саміту Україна – ЄС була підписана Угода між Україною та Європолом про стратегічне співробітництво.

Цей документ покликаний сприяти координації зусиль держав-членів ЄС та України в запобіганні і протидії будь-яким формам міжнародної злочинності, проявам терористичних загроз, торгівлі людьми, наркотиками та іншими психотропними речовинами, нелегальній міграції.

Зазначена робота здійснюється у безпосередній взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України та Секретаріатом Європолу.

З Європолом також досягнуто домовленості щодо укладення Угоди про оперативне співробітництво, яка покликана поглибити відповідну взаємодію сторін. Угода зокрема передбачає налагодження співробітництва між Україною та Європолом з метою підтримки держав-членів Європейського Союзу в попередженні і боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності, зокрема шляхом обміну інформацією між Україною та Європолом.

Наразі сторони проводять переговори щодо проекту Угоди про оперативне співробітництво між Україною та Європолом.

11 березня 2015 р. у м. Київ, Європол – 19 березня 2015 р. у м. Гаага підписано Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європолом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку. Це дасть можливість здійснювати обмін інформацією між Україною та країнами-членами ЄС через Європол в режимі реального часу та сприятиме поглибленню практичної взаємодії з інституціями ЄС та сприятиме зусиллям держави у боротьбі з транскордонною злочинністю на національному та міжнародному рівнях.

Співробітництво з Євроюстом

Європейська організація з питань юстиції (Євроюст) була створена рішенням Ради ЄС від 28 лютого 2002 р. з метою посилення боротьби з тяжкими злочинами. Завданням Євроюсту є сприяння органам кримінального переслідування держав-членів ЄС у боротьбі проти серйозної транскордонної злочинності, включаючи комп’ютерні злочини, шахрайство і корупцію, відмивання грошей та злочини проти довкілля. З цією метою Євроюст координує обмін інформацією, надання правової допомоги та процес видачі правопорушників.

Сторонами підготовлено проект Угоди між Україною і Євроюстом та завершено його погодження.

Співробітництво з EUBAM

Місія EUBAM (Європейська Комісія з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова) розпочала свою діяльність 1 грудня 2005 року за ініціативи Президентів України та Республіки Молдова та на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Урядами України, Молдови і ЄК щодо Місії ЄК з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Молдові від 07.10.2005 р. та Угод (у формі обміну нотами). Мандат Місії продовжувався декілька разів, чинний мандат дійсний до 1 грудня 2015 року.

Структура Місії:

Головний офіс – м. Одеса.

Польові офіси: Україна – Одеса/Іллічевськ, Кучурган та Котовськ (з під-офісами Платоново та Тимково-Слобідка, Республіка Молдова – Кишинів, Отач, Бясараб’яска).

Штат – близько 100 міжнародних експертів та 120 осіб місцевого персоналу.

Місія діє під егідою та фінансовим забезпечення Єврокомісії.

Глава Місії – Посол Ендрю Тесор’єр, призначений 14 серпня 2015 року.

Загальні завдання Місії:

 • сприяння реалізації Планів дій Політики сусідства ЄС з Україною і Молдовою;
 • нарощування оперативних та інституційних можливостей України і Молдови для забезпечення ефективного контролю і охорони кордону;
 • сприяння вирішенню придністровського конфлікту;
 • підвищення рівня міжнародної співпраці в питаннях прикордонного менеджменту, шляхом здійснення координованих заходів в прикордонній, митній і податковій сферах.

Суть допомоги, що надається ЕUBAM:

 • аналіз законодавства;
 • нагляд у пунктах пропуску, а також на т. зв. «зеленому кордоні»; надання консультацій;
 • допомога в становленні й роботі системи аналізу ризиків тощо.

За результатами своєї діяльності Місія регулярно звітує перед Європейською Комісією, надає сторонам (Україні та Молдові) висновки та рекомендації з вдосконалення системи охорони кордону.

Головні питання щодо діяльності EUBAM обговорюються під час засідань Консультативної Ради Місії, які проводяться кожні півроку та до складу якої входять керівники зовнішньополітичних, прикордонних і митних відомств України та Молдови, Глава Представництва Європейської Комісії в Україні, Спеціальний представник ЄС в Молдові, Глава Представництва ПР ООН в Україні.

Останнє 24-е засідання Консультативної Ради Місії відбулося 30 квітня 2015 року, в ході якого Рада позитивно оцінила сприяння Місії EUBAM у реалізації відповідних положень Угоди про асоціацію і вимог ЄС щодо поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі урядами України і Молдови. Наступне засідання планується на 4 листопада 2015 року.

Регулярно проводяться координаційні наради за участю координаторів від МЗС, прикордонних і митних служб двох країн, на яких розглядаються результати службової діяльності прикордонних і митних відомств, співробітництво з Місією та плани на наступний місяць.

Щодо практичної діяльності Місії

Завдяки консультативній допомозі EUBAM в 2010-2015 роках здійснюються роботи з демаркації центральної (придністровської) ділянки українсько-молдовського кордону.

Місія постійно контролює міграційні потоки та зовнішньоторговельну діяльність придністровських підприємств, що сприяє реалізації заходів довіри між сторонами конфлікту, надає допомогу у сфері підвищення кваліфікації та професійних навичок українських і молдовських контролюючих органів з питань аналізу ризиків, виявлення підроблених документів, реєстрації автотранспорту, сприяючи модернізації системи управління кордоном.

За сприяння EUBAM удосконалено механізм обміну інформацією між прикордонними та митними службами України та РМ, запроваджено підготовку спільних звітів з оцінки безпеки кордону (щомісячних, щоквартальних та щорічних) та про ситуацію на українсько-молдовському кордоні, які надсилаються до ЄК, Агенції FRONTEX та Європолу, Посольств країн ЄС.

Започатковано механізм спільного патрулювання на українсько-молдовському державному кордоні, укладено відповідну міжурядову угоду, підготовлено аналогічну угоду щодо спільного контролю на придністровській ділянці кордону, розроблено навчальний курс зі спільного патрулювання.

У рамках реалізації стратегічного курсу України та РМ на європейську інтеграцію, експерти Місії беруть активну участь у заходах розробки та реалізації планів національних Стратегій інтегрованого управління кордонами, з реформування прикордонних відомств, перетворення їх у правоохоронний орган з відповідними функціями тощо.

За сприяння Місії реалізується низка важливих проектів.

Документи, що регламентують співробітництво

Основними документами, що регламентують співробітництво між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки є План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, затверджений на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС (18 червня 2007 р., м. Люксембург) та План-графік його імплементації, затверджений на засіданні Підкомітету № 6 «Юстиція, свобода та безпека» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (10 квітня 2008 р., м. Київ).

План дій у сфері ЮСБ та План-графік його імплементації охоплюють співробітництво по 15 ключових напрямах, зокрема:

 • міграція,
 • притулок,
 • управління кордонами,
 • візи,
 • безпека документів,
 • боротьба з організованою злочинністю та тероризмом,
 • боротьба з відмиванням грошей,
 • протидія фінансуванню тероризму,
 • боротьба з торгівлею людьми, наркотиками, корупцією,
 • правове співробітництво у цивільних та кримінальних справах тощо.

Аналіз виконання спільних заходів, визначених Планом-графіком, проводиться щорічно у рамках засідання Підкомітету № 6, які проводяться по черзі в Україні та Брюсселі.

Взаємодія з ЄС на зазначеному напрямі координується Міністерством юстиції України.

Поділитися: